SAMEN Loopbaanmanagement: de talentontwikkelaars!
SAMEN loopbaanmanagement en HR advies
 

SAMEN lanceert platform duurzame inzetbaarheid PO

3616093.jpg

Terugblik op Onderwijscongres ‘De gelukkige leerkracht’
Op woensdag 7 juni jl. werd op initiatief van OBD Noordwest, Stichting Flore en SAMEN Loopbaanmanagement onderwijscongres ‘De gelukkige leerkracht’ georganiseerd. Een actueel thema: hoe zorg je voor een gelukkige leerkracht en daarmee voor goed onderwijs en evenwichtige leerlingen?

Regionale samenwerking is belangrijk
De gastspreker, Joyce van Solinge van Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, nam de deelnemers mee in het belang van regionale samenwerking. Zij lichtte diverse initiatieven toe rondom Regionale Transfer Centra (RTC) in de rest van Nederland. De tweede spreker was HR manager Saskia Struik van Stichting Flore, een vooruitstrevend bestuur in Heerhugowaard met 28 scholen. Stichting Flore heeft met succes een andere wijze van verzuim geïntroduceerd.  De derde spreker was SAMEN. Ester lichtte toe waarom het creëren van een goede mobiliteitscultuur lastig is. SAMEN onderscheidt twee stromen binnen het veranderproces: de boven- en onderstroom. Het is belangrijk om beide stromen te begeleiden. 
 
Tot slot sprak gastvrouw Annemarie Trouw, manager Onderwijsadvies bij OBD Noordwest. OBD Noordwest is hét bureau en dyslexiecentrum van Noord-Holland en omstreken voor expertise en advies op het gebied van onderwijs, ontwikkeling en ondersteuning. Annemarie nam de deelnemers mee in geluk en bevlogenheid. Annemarie sprak de noodzaak uit om binnen de regio de verbinding te zoeken met elkaar, van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen.

 

SAMEN werkt mee aan ontwikkeling LOB onderwijs

NB.png

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) is een verplicht onderdeel in het (V)MBO.

Immers veranderingen in onze samenleving vragen dat leerlingen gedurende hun (leer)loopbaan talenten leren ontdekken, ontwikkelen en bewijzen. Professionals zullen leerlingen moeten begeleiden bij het leren kiezen van opleidingen en werk die passen bij hun talenten. Dit vraagt een specifieke leeromgeving.

Anders doen en denken van succesvolle vernieuwers:

  • Ze doen dingen die ze niet durven
  • Ze stellen vragen over wat ze niet weten
  • Ze reflecteren op pijnlijke momenten en successen
  • Ze volgen hun nieuwsgierigheid, niet hun passie
  • Ze doen dingen voor niets en nemen tijd voor niets doen

Anders doen en denken mogelijk maken: hoe?
 Door autonomie, competentiebeleving, verbondenheid.

  • Collectief leren en leren in netwerken
  • Leiderschap
  • Gebruik van onderzoeksresultaten en goede voorbeelden
  • Loopbaanontwikkeling en –begeleiding

Anders doen denken is een cultuurverandering
SAMEN Loopbaanmanagent was aanwezig omdat zij als gastdocent binnen het voorgezet en beroepsonderwijs kennis en ervaring delen. Wilt u meer weten? Bel of mail naar info@samen.nu

 
complete loopbaanboek.jpg

Het complete loopbaanboek!

Nieuw standaardwerk voor beginnende en ervaren loopbaanbegeleiders, studenten en HR-professionals. Het behandelt alle thema’s, trends en ontwikkelingen waar loopbaancoaches en -begeleiders tegenwoordig mee te maken krijgen.

We blijven niet meer ons hele leven bij dezelfde werkgever. Werkenden van vandaag moeten flexibel zijn om tot hun recht te komen en zich professioneel en persoonlijk te ontplooien. Ook de begeleiding van werkenden bij het ontwikkelen van hun talenten en het ontdekken van hun passie kan niet meer zonder inzicht in loopbaantheorieën, arbeidsmarktverhoudingen en organisatieverandering. Dit boek brengt het brede vakgebied van de loopbaanprofessional in kaart. Het biedt een inhoudelijk overzicht van het theoretisch kader waarbinnen de loopbaanbegeleiding plaatsvindt en geeft inzicht in de praktijk van het begeleidingsproces en de bijbehorende methoden, technieken en instrumenten.

Dit boek komt tot stand door medewerking van een groot aantal loopbaanprofessionals, waaronder Yvonne Truijens en  Ester Leibbrand van SAMEN Loopbaanmanagement en staat onder redactie van coach en (HR-)adviseur Susan van Ass. Kijk voor een recensie eens op Nouvelle Perspective.

 

Ester Leibbrand en de Broekriem

ester leibband bij de broekriem

DeBroekriem Fb-live met Ester Leibbrand
Ester Leibbrand gaf een gratis webinar bij de broekriem over talenten.

'Deze Facebook-live uitzending wordt verzorgd door Annemieke Methorst van DeBroekriem, elke maand nodigt zij een aansprekende spreker voor jullie uit. Deze keer hebben we Ester Leibbrand uitgenodigd. Ester is loopbaanprofessional en voorzitter bij het NOLOC, branchevereniging voor loopbaanprofessionals.

*Hoe maak ik van talent een competentie?*

Tijdens deze Facebook Live uitzending krijg je informatie over hoe jij je talent verder kan ontwikkelen. En hoe kan je deze inzetten bij het vinden van een baan.

De volgende punten worden behandelt;
– Wat zijn je talenten?
– Hoe ontwikkel je talenten?
– Hoe maak jij je talenten zichtbaar?

 

Interview UWV over inkoopkader

ester leibbrand.png

‘WE ZIJN BLIJ MET DE HELDERE EISEN’

Ester Leibbrand voorzitter Noloc
De 3200 leden van Noloc, een beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, zijn tevreden met het nieuwe inkoopkader van UWV. Het is voor kleinere re-integratiebedrijven makkelijker om toe te treden tot het kader en er wordt beter gelet op kwaliteit, aldus Noloc-voorzitter Ester Leibbrand. ‘Er was een tijd dat we dolblij waren met de IRO-regeling, de Individuele Re-integratie Overeenkomst. Maar die ging aan zijn eigen succes ten onder. De resultaten waren over het algemeen goed, maar het aantal aanbieders werd groter dan UWV verwachtte en wenselijk achtte. Rond 2010 kwam er een tegenbeweging op gang. Het aantal IRO’s werd teruggebracht, waardoor kleinere bedrijven minder aan bod kwamen.’

Leibbrand: ‘Het nieuwe inkoopkader biedt ruimte voor alle typen aanbieders, de klant wordt centraal gesteld en we zijn blij met de heldere eisen die UWV nu stelt aan re-integratiebedrijven.’ Toch hadden die eisen wat haar betreft nog wel wat steviger mogen zijn. Zo had zij graag gezien dat de resultaten die re-integratiebedrijven in het verleden hebben behaald, zwaarder zouden meewegen en dat alleen gecertificeerde aanbieders zouden mogen meedingen. ‘Ik hoop dat UWV voldoende waarborgen inbouwt voor de handhaving van de kwaliteit van de dienstverlening. We moeten zien te voorkomen dat er opnieuw een situatie als die van voor 2010 ontstaat.’

 

 
 
le.jpg
dyna.jpg
vd.jpg
ev.jpg
uw.jpg
Sluispolder.jpg
vl.jpg
zara.jpg
blommestein.gif
vel.jpg
hapa_logo.jpg
aangesloten-bij-Loopbaan-Check_200-200.png

G4S Security

g4.png
hhw.jpg
chevron.jpg
pes.jpg
kolom.jpg
binn.jpg
schermer.jpg
para.jpg
esd.jpg
mie.png
hout.jpg
erkend-loopbbaanprofessional.gif
gem.jpg
lang.jpg

Budget Broodjes

budgetbroodjes.png
CED.jpg
asr.jpg
SOON.jpg

ProfCare

profcare.jpg
spaarnelanden.gif
ker.jpg
365.jpg
rond.jpg
Vogele.jpg

Marcova

marcova.jpg
ka.jpg
Expertisebureau.jpg
flor.jpg
experis.jpg
am.jpg
ml.png
Bukom.jpg
zi.jpg
ge.jpg
naamloos.png
rabo.jpg
Braas.jpg
et.jpg
simon.jpg
baa.png
covidien.jpg
tm.jpg
riet.jpg
ap.jpg
nb.gif
in.jpg
Penta.jpg
amm.jpg
hel.jpg
espeq.jpg