nb.gif
mie.png
hout.jpg
spaarnelanden.gif
Vogele.jpg
SOON.jpg
zi.jpg
gem.jpg
ge.jpg
Bukom.jpg
ev.jpg
uw.jpg
Penta.jpg
am.jpg
Sluispolder.jpg
hel.jpg
covidien.jpg
Expertisebureau.jpg
in.jpg
simon.jpg
blommestein.gif
365.jpg
et.jpg

Marcova

marcova.jpg
pes.jpg
chevron.jpg
erkend-loopbbaanprofessional.gif
rabo.jpg
CED.jpg
experis.jpg
vl.jpg
zara.jpg
hhw.jpg
kolom.jpg
dyna.jpg
esd.jpg
le.jpg
binn.jpg
asr.jpg
tm.jpg
vd.jpg
naamloos.png

ProfCare

profcare.jpg
flor.jpg
espeq.jpg
ker.jpg

Budget Broodjes

budgetbroodjes.png
hapa_logo.jpg
lang.jpg
ap.jpg
baa.png
riet.jpg

G4S Security

g4.png
ml.png
schermer.jpg
ka.jpg
rond.jpg
aangesloten-bij-Loopbaan-Check_200-200.png
para.jpg
amm.jpg
vel.jpg
Braas.jpg
 
complete loopbaanboek.jpg

Het complete loopbaanboek!

Nieuw standaardwerk voor beginnende en ervaren loopbaanbegeleiders, studenten en HR-professionals. Het behandelt alle thema’s, trends en ontwikkelingen waar loopbaancoaches en -begeleiders tegenwoordig mee te maken krijgen.

We blijven niet meer ons hele leven bij dezelfde werkgever. Werkenden van vandaag moeten flexibel zijn om tot hun recht te komen en zich professioneel en persoonlijk te ontplooien. Ook de begeleiding van werkenden bij het ontwikkelen van hun talenten en het ontdekken van hun passie kan niet meer zonder inzicht in loopbaantheorieën, arbeidsmarktverhoudingen en organisatieverandering. Dit boek brengt het brede vakgebied van de loopbaanprofessional in kaart. Het biedt een inhoudelijk overzicht van het theoretisch kader waarbinnen de loopbaanbegeleiding plaatsvindt en geeft inzicht in de praktijk van het begeleidingsproces en de bijbehorende methoden, technieken en instrumenten.

Dit boek komt tot stand door medewerking van een groot aantal loopbaanprofessionals, waaronder Yvonne Truijens en  Ester Leibbrand van SAMEN Loopbaanmanagement en staat onder redactie van coach en (HR-)adviseur Susan van Ass. Kijk voor een recensie eens op Nouvelle Perspective.

 

Ester Leibbrand en de Broekriem

ester leibband bij de broekriem

DeBroekriem Fb-live met Ester Leibbrand
Ester Leibbrand gaf een gratis webinar bij de broekriem over talenten.

'Deze Facebook-live uitzending wordt verzorgd door Annemieke Methorst van DeBroekriem, elke maand nodigt zij een aansprekende spreker voor jullie uit. Deze keer hebben we Ester Leibbrand uitgenodigd. Ester is loopbaanprofessional en voorzitter bij het NOLOC, branchevereniging voor loopbaanprofessionals.

*Hoe maak ik van talent een competentie?*

Tijdens deze Facebook Live uitzending krijg je informatie over hoe jij je talent verder kan ontwikkelen. En hoe kan je deze inzetten bij het vinden van een baan.

De volgende punten worden behandelt;
– Wat zijn je talenten?
– Hoe ontwikkel je talenten?
– Hoe maak jij je talenten zichtbaar?

 
DISC.jpg

Hoe blijft u een bevlogen werkgever?

Artikel in HK Zaken

Wat motiveert mensen? Waar liggen hun ontwikkelingskansen? Hoe faciliteert u hen? En welke stijl van communiceren werkt hiervoor het beste? Hoe houdt u hen bevlogen? Niet geheel onbelangrijk…hoe blijft u het zelf? Om hierop te kunnen antwoorden, biedt SAMEN Loopbaanmanagement het instrument Q4 Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse.

De DISC Analyse geeft u inzicht in de verschillen tussen mensen. Wat is hun natuurlijke manier van doen? Hoe gaan ze om met bepaalde situaties onder druk? Wat is jullie stijl van communiceren? Wat zijn de onbewuste drijfveren in uw organisatie en hoe zet u deze optimaal in? Dit krachtige instrument zorgt, samen met coaching gericht op persoonlijke leiderschap, voor inzicht en geeft concrete handvatten voor zelfmanagement. Het geeft inzicht op individueel en teamniveau. Het resultaat? Prettig en optimaal samenwerken met anderen en effectiever omgaan met conflicten. Dat zorgt binnen uw bedrijf voor lagere verzuimkosten en minder productieverlies.
In combinatie met de andere instrumenten van SAMEN Loopbaanmanagement, zoals training en advies op het gebied van preventie en ondersteuning bij re-integratie en outplacement, levert dat een fijne werkomgeving op met zo min mogelijk kosten op uitval en verzuim. Wilt u meer informatie voor het inzetten van een Q4 persoonlijk stijl profiel voor u, uw medewerker of team? Neem dan contact op met Ester Leibbrand of Yvonne Truijens van SAMEN Loopbaanmanagement in Den Helder of Heerhugowaard. www.samen.nu

 

 
omslag_je_tweede_carriere_

Je tweede carrière

Nieuwe keuzes voor 45-plussers na herbezinning of ontslag
Ongeveer 600 duizend hoger opgeleide 45-plussers zouden graag ander werk willen doen, maar de kansen daarop zijn momenteel niet erg groot. Van hen zijn er nu zeker 50 duizend werkloos, en dat aantal groeit snel. SAMEN Loopbaanmanagement werkt mee aan dit boek! Dit denk- en doeboek haalt je uit je dip, helpt om je oogkleppen af te zetten en alternatieven te bekijken. Ben ik ondernemer? Is uitzendwerk een optie? Vind ik werk eigenlijk wel belangrijk? Wat is er nog meer?Je tweede carrière staat vol met ervaringsverhalen, informatieve overzichtsartikelen en praktische tips. Invuloefeningen en checklists zetten de lezer aan het werk. Is een carrièrecoach iets voor mij, en hoe vind je een goede? Is studeren een idee?  Hoe vind je eigenlijk je passie?

Met onder meer: interviews, tips, artikelen.

 De Grote Loopbaancoachenquête | Ontdek je talent | Opstaan na 200 afwijzingen | Hoe employable ben ik? | Pimp je LinkedIn profiel | Dossier: zzp |personal branding | Het betere netwerken


Bekijk hier het inkijkexemplaar.

 

Mensen met mogelijkheden

Ester Leibbrand congres mensen met mogelijkheden .jpg

Artikel LoopbaanVisie 2015

Op 9 februari 2015 is het congres ‘Mensenwerk’ gehou- den. Daarbij waren 21 beroepsgroepen, branchever- enigingen, UWV, GGZ, wethouders van gemeenten en werkgevers bijeen. In de ochtend is er een plenaire bij- eenkomst waarbij Martin van Rijn (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jetta Klijnsma het startschot geven. Ester Leibbrand is vertegenwoordigster vanuit de Noloc.

Het congres is bedoeld om tot een deskundige en zin- volle uitwisseling van gedachten, onderzoeksresultaten en acties te komen. MMM heeft als doel de betaalde arbeidsparticipatie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen. Dit in het besef dat zij meer zijn en meer in huis hebben dan hun psychische kwetsbaarheid. 

Lees meer.

 

 

Interview UWV over inkoopkader

ester leibbrand.png

‘WE ZIJN BLIJ MET DE HELDERE EISEN’

Ester Leibbrand voorzitter Noloc
De 3200 leden van Noloc, een beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, zijn tevreden met het nieuwe inkoopkader van UWV. Het is voor kleinere re-integratiebedrijven makkelijker om toe te treden tot het kader en er wordt beter gelet op kwaliteit, aldus Noloc-voorzitter Ester Leibbrand. ‘Er was een tijd dat we dolblij waren met de IRO-regeling, de Individuele Re-integratie Overeenkomst. Maar die ging aan zijn eigen succes ten onder. De resultaten waren over het algemeen goed, maar het aantal aanbieders werd groter dan UWV verwachtte en wenselijk achtte. Rond 2010 kwam er een tegenbeweging op gang. Het aantal IRO’s werd teruggebracht, waardoor kleinere bedrijven minder aan bod kwamen.’

Leibbrand: ‘Het nieuwe inkoopkader biedt ruimte voor alle typen aanbieders, de klant wordt centraal gesteld en we zijn blij met de heldere eisen die UWV nu stelt aan re-integratiebedrijven.’ Toch hadden die eisen wat haar betreft nog wel wat steviger mogen zijn. Zo had zij graag gezien dat de resultaten die re-integratiebedrijven in het verleden hebben behaald, zwaarder zouden meewegen en dat alleen gecertificeerde aanbieders zouden mogen meedingen. ‘Ik hoop dat UWV voldoende waarborgen inbouwt voor de handhaving van de kwaliteit van de dienstverlening. We moeten zien te voorkomen dat er opnieuw een situatie als die van voor 2010 ontstaat.’

 
IMG_0171 - versie 2.jpg

Beroepen van de toekomst

Artikel uit de Telegraaf

Wat wil ik worden? STUDIEKEUZE Vraag: Hoe belangrijk is een juiste studiekeuze? Antwoord: Zeer. En volgens sommigen is hiervoor nog te weinig aandacht.

Het is belangrijk dat er geen arbeidskrachten aan de kant komen te staan. Juist daarom worden een juiste studie- en beroepskeuze steeds belangrijker. “Ik vind de maatschappelijke discussie over de relevantie van bepaalde opleidingen goed. We moeten kritisch kijken naar de vraag vanuit de arbeidsmarkt en die vertalen in een relevante opleiding. Daar moeten we de toekomstige arbeidskrachten opleiden en koppelen aan de arbeidsmarkt. Hier ligt onder meer een taak voor loopbaanadviseurs”, zegt Ester Leibbrand. Ze is voorzitter van Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals. “Door een weloverwogen studiekeuze wordt een groot deel van de frictiewerkloosheid voorkomen. Kijk alleen al naar het aantal onvervulde vacatures en de noodklok die wordt geluid binnen bepaalde beroepsgroepen vanwege personeelstekorten.”

Lees meer.

 

 

SAMEN Werk mee met Rotterdamse Zorg

deRotterdamseZorgBEWEEGT


Beweeg mee op 18 juni 2015 tijdens het congres “deRotterdamseZorgBEWEEGT!”. Een congres over beweging in de zorg: in de maatschappij, in organisaties én op de arbeidsmarkt.
 
Het congres is onmisbaar voor bestuurders, lijnmanagement, HR- en opleidingsprofessionals van organisaties in de gezondheidszorg, vertegenwoordigers van gemeenten en opleidingsinstellingen en partners in arbeidsmarktvraagstukken.  Ontmoet collega's, laat u informeren, inspireren en verrassen en neem kennis van de aansprekende resultaten van de arbeidsmarktprojecten van deRotterdamseZorg.

Inhoud:

Plan B. Praktische tips over de échte toepassing van inzetbaarheid op de werkvloer – Ester Leibbrand, Samen Loopbaanmanagement
Inzetbaarheid wordt door de verhoging van de pensioenleeftijd, de druk om efficiënter te werken en/of krapte op de arbeidsmarkt een steeds belangrijker thema voor organisaties. U heeft dit op tijd beseft en een passend beleid voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld, met prachtige instrumenten. Alleen…toen ging er iets mis. De medewerker, primair verantwoordelijk voor zijn / haar inzetbaarheid, lijkt onvoldoende geïnteresseerd in zijn loopbaan,heeft niet zoveel zin om te bewegen of na te denken over de volgende ontwikkelstap. Wat nu? Plan B! Na deze workshop weet u hoe u de medewerker wel beweegt tot keuzes, hoe u draagvlak verkrijgt en hoe zij zich betrokken voelen bij het beleid van uw organisatie. U leert op welke manier u met kleine duwtjes uw doel behaalt.

 

Ester Leibbrand werkt mee aan register Loopbaanprofessionals

Artikel uit Professioneel begeleiden 2014

Wil je als loopbaanprofessional laten zien dat je goed bent in je vak? Dan kon je je tot voor kort laten certificeren en registreren voor het CMI- én het Nolocregister. Dat veroorzaakte echter verwarring. Daarom gaat nu alleen het Nolocregister door. CMI en Noloc leggen het hoe en waarom uit.

“Iedereen wordt hier beter van”, zegt Ester Leibbrand, voorzitter van Noloc, beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Ze doelt op de verstevigde samenwerking tussen Noloc en CMI, die vooral positieve gevolgen heeft voor opdrachtgevers en loopbaanprofessionals in Nederland. Die samenwerking heeft trouwens ook een knipoog naar het verleden, want de twee partijen hadden van oorsprong al een soort bloedband.

Van workshop tot congres
Noloc, of eigenlijk een voorloper daarvan, begon in 1990 als vereniging met als doel het professionaliseren van de beroepsgroep. “Vandaar dat we sindsdien bijvoorbeeld workshops en het landelijke loopbaancongres houden”, stelt de voorzitter. “Ook werken we al die tijd aan het bekender maken van deze professionals. Daarom voeren we campagne bij de politiek, opleidingsinstituten en werkend Nederland.” De komende jaren komt daar een nieuwe taak bij, namelijk de buitenwereld bekend maken met de boodschap: ‘Vraag altijd naar een Noloc erkend (Register) Loopbaanprofessional.’

Onafhankelijk certificeren
De roep om onderscheid tussen professionals en niet-professionals was vanaf de start van Noloc al groot. Daarom richtte de beroepsvereniging - samen met brancheorganisatie NOBOL - in 1993 CMI op, het certificeringsinstituut dat mensen werkzaam in het vrije beroep van loopbaanprofessional onafhankelijk ging toetsen op vakbekwaamheid. “Wij ontwikkelden ons tot een zelfstandige en onafhankelijke certificerende instantie voor loopbaanprofessionals, onder accreditatie”, legt CMI-voorzitter Peter Tielenius Kruythoff uit. Accreditatie betekent dat de certificering wordt uitgevoerd onder zwaar toezicht van de Raad voor Accreditatie, waar onafhankelijkheid een vereiste is. Een kandidaat die door deze toetsing komt, mag zich met recht vakbekwaam noemen en de opdrachtgevers mogen ervan uitgaan dat zij met een vakbekwame loopbaanprofessional te maken hebben. CMI wordt zelf elk jaar door de Raad voor Accreditatie zeer uitgebreid getoetst.”

Ineens concurrenten
In 2009 hoopte Noloc een nieuwe professionaliseringsslag te maken. “We wilden CMI-certificering als voorwaarde stellen voor het lidmaatschap van Noloc”, vertelt Leibbrand. “Maar wat bleek, toen we de leden hierover ondervroegen? Veruit de meesten waren vóór dit kwaliteitslabel, maar tégen de bijbehorende kosten.” En dus ging het plan toen niet door. De wens om meer eisen te stellen aan het lidmaatschap en verder te professionaliseren bleef echter. “Daarom bedachten we een eigen Noloc register, met een eigen toetsing, die we wél aan alle leden konden verplichten.” Veel leden waren op dat moment al vakbekwaam en ervaren genoeg om aan de eisen van CMI-certificering te voldoen. De relatief hoge kosten bleef hen er echter van weerhouden zich te certificeren. Ondertussen groeide het Noloc register flink, maar gebeurde er ook iets anders: de markt ging Noloc en CMI als twee verschillende, en soms zelfs concurrerende, merken zien. Net als Leibbrand was ook Tielenius Kruythoff hier niet blij mee. “We wilden juist niét als concurrenten worden gezien! Ons enige doel was en is voor de markt het onderscheid te maken tussen professionals en niet-professionals.”

Oplossing voor iedereen
Aan de onduidelijkheid rond de twee registers kwam onlangs een eind door een vernieuwde, betere samenwerking tussen de twee. Belangrijkste afspraak? “Zowel CMI als wij blijven doen wat we deden, met één groot verschil: Noloc voert nu het beroepsregister en het Noloc keurmerk met als basis de certificering of registratie. Opdrachtgevers en loopbaanprofessionals hoeven dus niet langer te kiezen en weten nu precies waar ze aan toe zijn: de CMI-gecertificeerde loopbaanbegeleiders hebben voortaan de titel Noloc erkend Register Loopbaanprofessional, kortweg RL.” Het basisniveau – Noloc erkend Loopbaanprofessional - blijft daarnaast bestaan en wordt nu meer dan ooit een opstap naar de titel RL.

Kosten omlaag voor certificering
Door alle veranderingen verwacht de CMI-voorzitter nu grote belangstelling voor het CMI-certificaat. “Met de titel RL heb je simpelweg een streepje voor bij je acquisitie. De overheid werkt bijvoorbeeld al uitsluitend met CMI-gecertificeerde loopbaanprofessionals. En ook steeds meer andere, vooral grote, opdrachtgevers vragen hiernaar. Nu we alle obstakels uit de weg ruimden staat velen die het niveau van RL allang hebben, de weg vrij om dit te laten formaliseren door certificering.” Vooruitlopend op die toeloop verlaagde CMI de kosten voor certificering al drastisch. Daarnaast komt Noloc leden die zich laten certificeren financieel tegemoet. Leibbrand voorspelt hierdoor voor Noloc - nu circa 2.700 leden - een verdere groei in ledenaantal. “Voor niet-leden wordt ons lidmaatschap interessanter. Nadat ze slagen voor het registratie- of certificeringstraject mogen ze gebruikmaken van het keurmerk en onze vergoeding.” Los van al deze gunstige omstandigheden hoopt ze echter dat loopbaancoaches zich vooral om een andere reden aansluiten en laten certificeren. “Als je goed bent in je vak en je vindt dit werk mooi, dan wil je er vanzelf meer mee. Het is dan een logische stap om je kwaliteit vast te leggen in een keurmerk. Als je jezelf serieus neemt, wil je toch blijven werken aan jezelf, je mobiliteit en je employability?” Het oorspronkelijke uitgangspunt wordt hiermee in ere hersteld: Noloc biedt de mogelijkheden aan voor professionalisering van de beroepsgroep en CMI borgt de vakbekwaamheid door certificering.

Meer informatie
www.noloc.nl

 

En dan een ontslagen werknemer spelen...

Artikel in TROUW, 2013

JEROEN DEN BLIJKER − 07/02/13, 00:00
Wat merken mensen thuis en op het werk van de crisis? Trouw tekent hun ervaringen op. Vandaag interim-manager Julius Benning en zijn vrouw Janny ter Hofstede, loopbaanbegeleider en trainingsacteur.

'Het moet niet zo'n somber verhaal worden hoor", zegt Janny ter Hofstede (55), terwijl ze met echtgenoot Julius Benning (57) aan tafel aanschuiftschuiven. En na het gesprek stuurt ze nog een mailtje. Dat ze het belangrijkste is vergeten. "Eigenlijk zijn we ontzettend rijk. We hebben twee fantastische zoons en zijn alle vier gezond. Ik ben hier dagelijks dankbaar voor." Feit is dat de crisis bij hen stevig op de deur klopte - gelukkig was er ook een uitweg.

Julius was in 2006 voor zichzelf begonnen in de verzekeringsbranche. "Als allround tussenpersoon. Ik had vijf mensen in dienst." Een logische keus, want hij had al ervaring in die sector en leidde diverse verzekeringskantoren. Maar de crisis was al vanaf 2003 in die sector voelbaar. "Levensverzekeringen bijvoorbeeld gingen toen al heel moeilijk. De provisies kwamen onder druk te staan en alle verhalen over verzekeraars zorgden ervoor dat verzekeren een vies woord werd. Je kon op verjaardagen beter zeggen dat je ambtenaar was dan verzekeraar. Dus het werd steeds minder."

Janny heeft in Amsterdam een eigen bureau in loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement. Daarnaast is ze in te huren als trainingsacteur, voor werkgevers die bijvoorbeeld een ontslaggesprek willen oefenen. "Dan speel ik de rol van de ontslagen werknemer."

Ze werkt voor bedrijven, maar ook ministeries en gemeenten. "Ja, er is veel werk. Zeker het laatste kwartaal had ik het erg druk." Maar de concurrentie is moordend en de tarieven zijn niet meer wat het ooit was.

Echtgenoot Julius: "Die zijn wel 30 procent gedaald de afgelopen jaren."

De klap kwam in 2010, toen Julius' bedrijf failliet ging. Daarmee braken zware tijden aan, zegt Janny. "We zijn meteen gaan bezuinigen waar we konden. Het was vooral de vraag of we hier nog wel zouden kunnen blijven wonen." Want het eigen geld was op.

In die dagen zagen ze op de televisie een alleraardigst nieuwsitem. Over hoe de crisis steeds meer Nederlanders ertoe verleidde een bed and breakfast te beginnen. Janny: "Er moest brood op de plank. Bovendien leent ons huis in Amsterdam zich goed voor een B&B."

Ze laat een mooie kamer zien, met keuken en badkamer. Het uitzicht is op het water, met een mooi woonaak voor de deur. Janny: "En het aardige van zo'n B&B is dat je altijd te maken hebt met blije mensen die lekker op vakantie zijn". Vooral Europeanen zijn bij hen te gast. Daarnaast lukte het haar om extra opdrachten binnen te slepen, waarmee ze per saldo het schip op het nippertje alsnog drijvende wisten te houden.

Julius vond vorig jaar weer de weg naar boven. Na een weinig succesvol uitstapje in de telemarketing sprak zoon Guus (27) hem aan. "Guus zei: 'Jij bent altijd gevraagd voor banen en rolde van het een in het ander. Maar wat wil je nou eigenlijk zélf?'" Bovendien had zoonlief zijn vader drie jaar gemist, zoveel uur werkte die. "Zoiets snijdt je door de ziel! Ik ben toen in juni 2012 dertien volle dagen neurolinguistisch programmeren (NLP) gaan doen."

Uiteindelijk leidde dat ertoe dat Julius zich ging verhuren als interim-manager aan gemeenten, een wereld die hij goed kent, want voordat hij de verzekeringen inrolde, was hij leidinggevende in een ambtelijke organisatie. In het begin was het wel lastig langs deze weg geld te verdienen, maar nu komen de opdrachten binnen, zegt hij. Want werk is er voldoende, altijd."

Iedereen een loopbaanadviseur?
Hoeveel loopbaanadviseurs/coaches Nederland heeft, is lastig te achterhalen. Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals, telt nu 2500 geregistreerde adviseurs, tegen 1750 voor de crisis. Maar het aantal niet- geregistreerde adviseurs schat de vereniging op 10.000, twee keer zoveel als in 2008. Want iedereen mag zich vestigen als loopbaanadviseur/coach, zeer tegen de zin in van de Noloc die de kwaliteit wil bewaken en verbeteren. Dat de tarieven onder druk staan, is volgens Ester Leibbrand van Noloc een gegeven. "Zeker zij die zzp'er zijn geworden uit geldnood, maar niet uit ondernemerschap, vallen ten prooi aan opdrachtgevers die de markt willen dicteren." Maar opdrachten voor outplacement en mobiliteit zijn er te over.

 

Noloc official sponsor Platform Over Duurzame Inzetbaarheid
mrt 14, 2014 | Loopbaanbegeleiding, P&O, Personeelsontwikkeling 

Bron: www.noloc.nl

Op 14 februari hebben uitgeverij Vakmedianet en Noloc een samenwerkingsovereenkomst getekend. Noloc is daarmee official sponsor van het “Platform Over Duurzame Inzetbaarheid” in 2014. Dit platform biedt Noloc een goede gelegenheid om de naamsbekendheid te vergroten met name bij onze opdrachtgevers. Het platform Over Duurzame Inzetbaarheid helpt managers het beste uit hun mensen te halen. Eerst was duurzame inzetbaarheid een vraagstuk van HR. Nu werken bedrijven steeds meer toe naar een DI-beleid van de hele organisatie. Er moet geen groot verschil meer zijn voor mensen tussen leren, werken en spelen en presteren. Deze nieuwe manier van organiseren lukt alleen als zowel mens als organisatie zich continu ontwikkelen. Vanzelfsprekend hoort daar ook de ontwikkeling van je loopbaan bij. En daarin kan Noloc het verschil maken met erkende professionals die hun vak verstaan. Wat houdt de samenwerking in? Allereerst doorlopende vermelding van Noloc op de website en in diverse wervingsuitingen. Het congres Over Duurzame Inzetbaarheid op dinsdag 17 juni 2014 in Doorn is een van de hoogtepunten. 

Noloc zal daar aanwezig zijn met een stand en Ester Leibbrand zal met Yvonne Truijens een workshop geven met praktische tips over de échte toepassing van inzetbaarheid op de werkvloer. Verder zal in de loop van 2014 het Nationaal Onderzoek over Duurzame Inzetbaarheid plaatsvinden. Er komt ook een special over Duurzame Inzetbaarheid uit met volop ruimte voor Noloc. Vakmedianet is een snelgroeiende uitgeverij en biedt vakinformatie o.a. voor HR-managers en – professionals. Zij hebben communities opgezet zoals die van het gezaghebbende magazine PW DeGids, Over Het Nieuwe Werken, Arbo Online en HR...

 

Expertmeeting NSvP

Aanleiding voor de expertmeeting

Al 12,5 jaar investeert de NSvP als onafhankelijke stichting en vermogensfonds in kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employability. Ruim 85 jaar geleden werd de NSvP opgericht als een beroepskeuze adviesbureau in Utrecht. In het kader van ons 12,5 jarig bestaan als vermogensfonds willen we teruggrijpen op het thema Loopbaanontwikkeling en het oppakken in de huidige context van werk. Door de toenemende dynamiek in werk en loopbaan moeten we steeds vaker keuzes maken en wordt investeren in onze eigen creativiteit en ontwikkeling steeds belangrijker. Lynda Gratton, de auteur van het boek 'The shift: the future of work is already here' beschrijft dit proces met de term serial mastery.

Vraagstelling

Tijdens een expertmeeting op 16 september onderzochten we samen met 30 experts uit praktijk en wetenschap wat de uitdagingen zijn op het gebied van loopbaanontwikkeling en wat er voor nodig is om op individueel niveau en op organisatieniveau op deze ontwikkelingen in te spelen (voor deelnemerslijst zie bijlage I). Centrale vragen waren: Wat zijn vernieuwende initiatieven/nieuwe vormen van leren/experimenteren/verbinden waarmee de dynamiek in loopbanen vergroot kan worden? Wat brengt mensen werkelijk in beweging? Hoe wordt talentontwikkeling voor een bredere groep aantrekkelijk als basis voor loopbaanontwikkeling?

De bijeenkomst werd georganiseerd met ondersteuning van het Centrum Werk en Gezondheid en voor Noloc was Ester Leibbrand aanwezig.

Doel

Het doel van de expertmeeting was relevante informatie verzamelen voor het uitzetten van een oproep voor het indienen van projectvoorstellen (Call for Proposal) vanuit de NSvP dit najaar. Inleidingen werden gegeven door Annelies van Vianen, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en Aukje Nauta, NSvP-hoogleraar Employability in werkrelaties/partner Factor Vijf. Na de inleidingen werd aan dialoogtafels van gedachte gewisseld over het centrale thema van de expertmeeting: wat brengt mensen werkelijk in beweging? 

 
kojl.png

Kijkopjeloopbaan-dag 2013 door SAMEN Loopbaanmanagement

Organisatie

Op 16 april 2013 vindt de eerste Kijkopjeloopbaan-dag in Noord Holland plaats, een initiatief van SAM& Loopbaanmanagement en HR-advies. Ester Leibbrand  en Yvonne Truijens stuitten op dit succesvolle initiatief in Groningen georganiseerd door PoldeJong&partners. Beide dames raakten direct enthousiast en geïnspireerd en besloten dit even naar Noord-Holland te halen.
SAM& licht toe dat wij in Noord Holland geen event als dit kennen en dat terwijl wij in de regio tal van prachtige bedrijven en initiatieven hebben. Ester en Yvonne nodigen de werkgevers van harte uit om samen met elkaar ons in te zetten voor duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap in Noord-Holland.

Dit event is mede tot stand gekomen door de volgende sponsors:

Gemeente Heerhugowaard
HDC Media
Esdegee Reigersdaal
Theater Cool
Gemeente Hollands Kroon
Rabobank Alkmaar e.o.
Kamer van Koophandel
Inspireer Noord-Holland Noord

Sponsor worden?

Als bedrijf interesse in het sponsoren? Wij hebben diverse interessante sponsorpakketten, waarmee u zich als bedrijf kunt profileren. Graag informeren wij u hier over. Neemt u contact op met Ester Leibbrand of Yvonne Truijens van Sam& 072-7432552 of stuur een e-mail naar info@samen.nu

Download hier (rechtsklikken, "Doel opslaan als...") de digitale flyer en breng een collega op de hoogte van dit event!

 

Artikel in Intermediair


'Vacaturesites veel effectiever dan LinkedIn'
door Redactie, 06-12-2013

LinkedIn verliest aan populariteit in de recruitersmarkt. Klassieke vacaturewebsites zijn veel effectiever, zegt Geert-Jan Waasdorp.
LinkedIn behoort tot de meest populaire werving- en selectiewebsites van Nederland, maar heeft zijn beste tijd gehad. Tot deze conclusie komt Geert-Jan Waasdorp, directeur van de Intelligence Group. Zijn bedrijf publiceert volgende maand een arbeidsmarktanalyse op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.

Waasdorp: ‘Het is onwaarschijnlijk hoe de markt blind achter LinkedIn aan rent. Het lijkt alsof men denkt dat LinkedIn de oplossing is van alle wervingsproblemen.' Waasdorp noemt de groei van LinkedIn indrukwekkend, maar signaleert een drietal trends waardoor LinkedIn ondanks de populariteit over het hoogtepunt lijkt te zijn.

Geen sympathie meer van recruiters
‘De groei van de profielen op LinkedIn zit bij werklozen en mbo’ers, dus niet in de markt van de hoger opgeleiden', begint Waasdorp. 'Bovendien, vergeet niet dat slechts 48 procent van de mensen met een profiel op LinkedIn latent op zoek is naar een baan. Het grootste deel wil niet benaderd worden voor een vacature. Ten derde, het talent van de eerste uren verlaat LinkedIn of stelt zich minder op LinkedIn op. Qua statistieken zit LinkedIn nog goed, maar wij merken dat ze het sentiment en de sympathie van de recruiters niet meer hebben.’

'LinkedIn heeft beste tijd gehad', zegt directeur van onderzoeks- en adviesbureau Intelligence Group
Waasdorp concludeert uit de analyse van zijn bureau dat de klassieke jobboards effectiever zijn dan het bij de massa populaire LinkedIn. ‘Kanalen als Monsterboard, Intermediair en Nationale Vacaturebank zijn veel effectiever. Als jouw cv op een van deze sites is geplaatst, ben je veelal actiever op zoek naar een baan. Recruiters zijn succesvoller in het benaderen van deze personen dan personen op LinkedIn.'

Jobboards doen het beter
De tijd van cv’s sturen naar werving- en selectiebureaus is voorbij. Ook zij zoeken met behulp van de profielen op LinkedIn, maar ook hier geldt dat de effectiviteit van de netwerksite beperkt is. ‘Wanneer je werk wilt in hetzelfde segment als waar je vandaan komt, kun je met LinkedIn een heel eind komen. Wil je een carrièreswitch maken of wanneer het je ontbreekt aan een goed netwerk, dan kun je werving- en selectiebureaus goed gebruiken’, zegt Ester Leibbrand, loopbaanadviseur bij loopbaanmanagementadviesbureau Samen en voorzitter van Noloc, de vereniging voor loopbaanprofessionals.

De focus op LinkedIn van nieuwe groepen zoals ambtenaren kan nieuwe banen opleveren. Waasdorp: ‘Als ambtenaren LinkedIn ontdekken moet ik lachen, maar ze kunnen er de komende jaren als late adapters nog wel plezier van hebben. Maar echte jobboards doen het dus nog steeds uitstekend. Ik zou wanneer ik morgen als werkgever een ambtenaar zoek, adverteren op Intermediair of op de Nationale Vacaturebank.’

Update 7 december 13.00:
Naar aanleiding van feedback van de heer Waasdorp, is bovenstaande tekst op enkele punten aangepast. Volgens de originele tekst zijn vacaturesites driemaal zo effectief als LinkedIn. De heer Waasdorp hierover: 'LinkedIn vs. een hele categorie "vacaturesites" vergelijken is appels met peren vergelijken. Vacaturesites zijn ruim twee keer zo effectief als social media (cijfers van afgelopen week).'

 
loopbaanadvies SAMEN.jpg

Loopbaanadvies verhoogt werktevredenheid

Artikel Volkskrant 2012

Cijfers geven aan de gemiddeld 58% van alle werknemers van mening is dat loopbaanadvies een belangrijke bijdrage levert aan het potentieel wat hun werkgever uit hen kan halen. Maar wat zegt de praktijk? Lies Pol, loopbaanadviseur bij Pol, de Jong & Partners, heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen in hun werk. Zij ziet bijna dagelijks de verschillen tussen organisaties die gewend zijn te werken met loopbaanadvies en organisaties die dat (nog) niet doen. 'De cultuur is vaak anders, meer gesloten. Organisaties waar werknemers weinig kansen krijgen voor loopbaanontwikkeling kenmerken zich door een vastere cultuur. Daar hoort een manager het pas als iemand al een andere baan heeft en ontslag neemt.'

De beroepsvereniging voor loopbaanadviseurs Noloc heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren onder 890 werkgevers en werknemers. Daaruit blijkt dat 73 procent van de werknemers die nog geen ervaring met loopbaanadvies hebben, wel verwachten dat dit de werktevredenheid zal verhogen. En 88 procent van de werknemers die de ervaring met loopbaanadvies wel hebben, weten dat het de werktevredenheid vergroot. Kortom: ruim driekwart van alle werknemers zijn meer tevreden met hun werk als er gebruik gemaakt kan worden van loopbaanadvies.

Duurzame inzetbaarheid

Ook het huidige economische klimaat vraagt om mensen die zich bewust zijn van hun eigen kunnen. Mensen die actief bezig zijn met hun loopbaan en de ontwikkeling van hun talenten. Het is als werknemer van belang dat je werkt aan je duurzame inzetbaarheid; om te zorgen dat je werk kunt behouden of nieuw werk kunt veroveren. Dat je telkens weer inzetbaar bent in een veranderende werkomgeving.

Bedrijven waar mensen geen loopbaanadvies krijgen hebben meer kans op 'vastlopers'. Mensen die niet tevreden zijn over hun werk en uiteindelijk daar in vast lopen, ziek worden. Als dat stadium bereikt wordt is de enige oplossing meestal outplacement. En dat kost een werkgever veel geld. Een leidinggevende vertaalde dit als volgt: 'Recent heb ik iemand moeten ontslaan, dat zijn hoge kosten. Als ik bij een groep van 30 mensen kan voorkomen dat er één op zo'n manier het bedrijf moet verlaten, dan heb ik de investering voor het loopbaantraject van de hele groep er al uit.'

Inzicht in inzetbaarheid
Toch blijkt uit het onderzoek wat in opdracht van de beroepsvereniging Noloc is gedaan dat slechts 17 procent van de ondervraagde werkgevers begeleiding van een loopbaanadviseur gebruikt voor zijn werknemers. De meeste werkgevers hebben wel een positief beeld van loopbaanadviseurs, maar beseffen vaak nog niet dat het werkelijk een verhoging van het rendement van de werknemers oplevert. 'Natuurlijk zullen er ook wel eens goede mensen vertrekken die loopbaanadvies krijgen, mensen die je liever zou houden. Maar wat heb je er aan als je ze probeert vast te houden terwijl ze langzaam steeds ontevredener worden. Op een dag hoor je dan ineens dat ze een andere baan hebben. Met loopbaanadvies krijg je meer inzicht in de inzetbaarheid van de werknemers. En ben je in staat om de kansen en mogelijkheden van je personeel beter te benutten', aldus Lies Pol.

Noloc streeft ernaar de rol van loopbaanadvies in de ontwikkeling van werknemers zichtbaar te maken. Met ruim 2500 leden vertegenwoordigd deze vereniging een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. 'Juist in tijden van economische crisis moeten werkgevers zuinig zijn op hun personeel en zorgen dat zij voldoende rendement halen uit de werknemers die ze hebben. Dat kan eigenlijk alleen met goed loopbaanadvies', aldus Ester Leibbrand, voorzitter van Noloc.